Randevu: 0530 850 60 02

Yayınlar

Sahibi Olduğu Dergi

The European Research Journal (EURJ)

http://www.dergipark.gov.tr/eurj

2015 yılında başta Prof. Dr. Şenol YAVUZ olmak üzere Dr. Öğr. Üy. Nizameddin KOCA, Doç. Dr. Rahmi DUMAN ve diğer bir avuç heyecanlı, fedakar arkadaşımla kurduğum The European Research Journal dergisi dört yıl içinde  Elsevier yanında onlarca saygın uluslararası indeks ve Ulakbim tarafından taranan, her yıl yüzlerce araştırmanın değerlendirilmek üzere gönderildiği yazıları  literatüre kazandırması yanında özellikle ülkemiz yazarlarına da mecra oluşturmayı misyon edinmiştir.

The European Research Journal (EURJ), yılda 3 sayı ile başladığı yolculuğuna yılda altı sayı ile devam ederken, ulusal yazarlar yanısıra dünyanın saygın üniversitelerinin yazarlarınca da tercih edilen bir dergi konumuna kavuşmuştur. PubMed tarafından değerlendirme sürecinde olan dergimizin yakın zamanda Thompson Reuters tarafından emerging Science citation indekste indeksleneceğini umuyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Rüstem AŞKIN

 

 

Kitap

Rüstem AŞKIN:  Depresyon El Kitabı. Atlas Yayınevi,  1999. Konya

 

Yayınlar

– Dr. Rüstem AŞKIN, Dr. Ali Savaş ÇİLLİ : Ayaktan Psikiyatrik Hastalarda Vücut Dismorfik Bozukluğu: Tanı, Yaşam Boyu Başka Ruhsal Hastalık Varlığı, Demografik ve Klinik Özellikler. Türk Psikiyatri Dergisi 2002; 13:197-203

– Rüstem AŞKIN,  Ali Çayköylü, Sıtkı Karaca, Murat Kuloğlu, Hasan Herken, Metin Turan: Klinik Depresyonu Alt tiplere Ayırma Çalışması.  4. Anadolu Psikiyatri Günleri 1995

– Rüstem AŞKIN: Depresyon El Kitabı, Atlas Yayınevi, 1999, Konya 

 Recep Akdağ,  Rüstem AŞKIN, Hasan Kahya, Faruk Sungur, Gazi Kalaycı, Rahmi Örs: Erzurum’da Fonksiyonel Enürezis Yaygınlığı,  Kültürel ve Davranışsal Özellikleri. Karadeniz Tıp Dergisi 1991; 4:126-129.

– Rüstem AŞKIN,  Recep Akdağ, Ramiz Banoğlu, Cahit Karakelleoğlu, Hasan Kahya,  Yahya Ulamış,  Ali Çayköylü:  Erzurum’da 7-12 Yaş arası Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun  (DEHB) Yaygınlığı.  Karadeniz Tıp Dergisi 1993;6.207-210

İbrahim Taymur, Serap Sarı, Buket Belkız Güngör, Ahmet İnel, Özgür Dağlı, Rüstem Aşkın, Ayşe Nur Burcu: Is Interferon-Induced Psychotic Depression Associated with Extra-Pyramidal Sensitivity? Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015; 25: 91-2

 Buket Belkiz Güngör, Mahmut Güngör, Ibrahim Taymur, Rustem Aşkın, Hakan Demirci, Yakup Akpinar, Almila Ikra Akgul: The Effect of Perimenopausal Estrogen Levels on Depression and Anxiety: A Pilot Study. Eur Res J 2015;1:8-14.

– Uguz F, Sahingoz M, Güngör B, Aksoy F, Aşkın R. Weight gain and associated factors in patients using newer antidepressant drugs. Gen Hosp Psychiatry. 2015; 37:46-8.

-Uguz F, Sahingoz M, Güngör B, Aşkın R. Low-dose imipramine for treatment of panic disorder during pregnancy: a retrospective chart review. J Clin Psychopharmacol. 2014; 34:513-55. 

-Giynas A Medine, Uguz F, Aşkın R, Gonen MS.The prevalence of depression and anxiety disorders in patients with euthyroid Hashimoto’s thyroiditis: a comparative study. Gen Hosp Psychiatry 2014; 36:95-98.

-Buket Belkiz Güngör, Mahmut Güngör, Ersin Budak, Ibrahim Taymur, Nabi Zorlu, Hakan Demirci, Almıla Akgul, Rustem Aşkın. Evaluation of decision making, executive functions and impulsivity in smoker and non-smoker pregnant women  Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S76

-Taymur İ, Güngör BB, Sarı S, Inel A, Aşkın R. The comparison of anxiety, depression and childhood trauma in individuals with a history of single and multiple suicidal attempts Klinik Psikofarmakoloji Bülteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(Ek 1):S184

– Güngör BB, Akgül Aİ, Taymur İ, Sarı S, Aşkın R. The relationship between anger, level of impulsivity and self-destruction in atypical depression. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni -Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(Ek 1):S230

– Buket Belkız Güngör, Rüstem Aşkın, İbrahim Taymur, Serap Sarı Alkol Bağımlılığında Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Dürtü Kontrol Bozukluğu Ek Tanısı ile Dürtüsellik, Kompülsivitenin Değerlendirilmesi. Düşünen Adam. The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:233-241 DOI: 10.5350/DAJPN2014270306

– Buket Belkız Güngör, Halime Dal, Ercan Durmaz, Nabi Zorlu, Rüstem Aşkın, İbrahim Taymur. Erken ve Geç Başlangıçlı Alkol Bağımlılığında Dürtüsellik ve Karar Vermenin Değerlendirilmesi. Düşünen Adam. The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:281-290 DOI: 10.5350/DAJPN2014270401

 Uğuz F., Beşiroğlu L, Aşkın R. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu ek tanısı konan ve konmayan obsesif kompulsif bozukluk hastalarında sosyodemografik ve klinik özellikler. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009;10:5-10.

 Güler Ö., Kır F.G., Emül H.M., Özbulut Ö., Geçici., Uğuz F., Gezginc K., Zeytinci I.E., Karatayli S., Aşkın R. The prevalence of panic disorder in pregnant women during the third trimester of pregnancy.  Compr Psychiatry 2008; 49:154-158.

 Beşiroğlu L., Uğuz F., Yılmaz E., Ağargün M.Y., Aşkın R., Aydın A. Obsesif kompulsif bozuklukta psikofarmakolojik tedavinin yaşam kalitesine etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi 2008;19:38-45.

 Gezginc K., Uğuz F., Zeytinci I.E., Karatayli S., Aşkın R., Güler Ö., Kır F.G., Emül H.M., Özbulut Ö., Geçici Ö. The impact of obsessive-compulsive disorder in pregnancy on quality of life. Int J Psychiatry Clin Pract. 2008;12:134-137.

 Uğuz F., Gezginc K., Zeytinci I.E., Karatayli S., Aşkın R., Güler Ö., Kır F.G., Emül H.M., Özbulut Ö., Geçici Ö. Course of obsessive-compulsive disorder during early postpartum period: a prospective analysis of 16 cases. Compr Psychiatry 2007; 48:558-561.

 Uğuz F., Gezginc K., Zeytinci I.E., Karatayli S., Aşkın R., Güler Ö., Kır F.G., Emül H.M., Özbulut Ö., Geçici Ö. Obsessive-compulsive disorder in pregnant women during the third trimester of pregnancy. Compr Psychiatry 2007; 48:441-445.

 Beşiroğlu L., Uğuz F., Özbebit Ö., Güler Ö., Çilli A.S, Rüstem Aşkın. Longitudinal assessment of symptom and subtype categories in obsessive-compulsive disorder. Depress Anxiety 2007;21:461-466.

– Buket Belkız Güngör, Ersin Budak, ibrahim Taymur, Burcu Uçkun, Nabi Zorlu, Almıla Akgul, Hakan Demirci, Rustem Aşkın Comparison of decision-making, executive functions and impulsivity in patients with autogenous and reactive obsessive compulsive disorder

– Uğuz F., Aşkın R., Çilli A.S., Beşiroğlu L. Comparison of treatment responses and clinical characteristics of early-onset and late-onset obsessive-compulsive disorder. Int J Psychiatry Clin Pract 2006;10:291-296.

 Aşkin R, Cilli AS. Body dysmorphic disorder in psychiatric outpatients: diagnosis, other psychiatric diagnosis, demographic and clinical correlates Turk Psikiyatri Dergisi. 2002; 13: 197-203.

 Turan M, AŞKIN R. Telcioğlu M, Çilli AS: Mirtazapine versus amitriptiline in treatment of majör depressive disorder. European Neuropsychopharmacology. Vol 10: 2000

-Karaca S, AŞKIN R, Herken H, Doğan E, Yeksan M, Türk S, Alıcı S: Psychiatric symptom levels and the way of coping with the stress in dialysis patients. Peritoneal Dialysis Intern;18: 1998, S23

– AŞKIN R., Kaya N., Çilli A. Trazodone and priapism. European Neuropsychopharmacology. Vol 7, Suppl 2, page S 136,1997

– R AŞKIN. Turan M, Çilli AS, Kaya N: Sertralin vs clomipramine in obsessive- compulsive disorder. European Neuropsychopharmacology. 7: 13-17, 1997

 Rüstam AŞKIN:   Histerik Varsanılar (Halüsinasyonlar). Türk  Psikiyatri Dergisi  1995; 6: 107-112.

 Rüstem AŞKIN, Vücut Dismorfik Bozukluğu: 9 Olgu. Türk Psikiyatri Dergisi 1994; 5:45-51

– Ali Çayköylü,  Rüstem AŞKIN,  İsmet Kırpınar,  Ramiz Banoğlu:  Nöroleptik İlaçların  Antipsikotik Etkinliklerindeki Değişimin Zamanla İlişkisi. A.Ü.Tıp Bülteni.1994;26:437-447.

– Mehmet Soysal,  Rüstem AŞKIN:  Manik Epizod  Tedavisinde Lityum’a Karşılık  Karbamazepin.  S.Ü. Tıp Fakültesi  Dergisi 1994;10:391-394.

– Rüstem AŞKIN,  Bilal Ilısu, Nazmiye Kaya, Betül Altuğ,  Rahim Kucur: Lise Öğrencilerinde SCL-90-R ile Semptom  Taraması.  Düşünen  Adam 1994;8:30-35.

– Rüstem AŞKIN,  Ali Çayköylü:  Major Depresyonda  Mianserine Karşılık Fluoksetin.  S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi,  1994;10:215-218.

– Rüstem AŞKIN,  Ali Çayköylü, Sıtkı Karaca, Murat Kuloğlu, Hasan Herken, Metin Turan: Klinik Depresyonu Alt tiplere Ayırma Çalışması.  Karadeniz Tıp Dergisi (Baskıya Kabul Edildi).

– Rüstem AŞKIN,  Nazmiye Kaya,  Betül Altuğ:  Yaşlılarda Depresyon:  Ön Araştırma. Yeni Symposium ( Baskıda ).

– Karaca S, R. AŞKIN: Depresyonla başaçıkma ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Düşünen Adam 1995; 8: 24-30.

– O. Demir, S. Karaca, D. Gidiş, R AŞKIN, N. İlhan: Epilepsi ve Migren Hastalarında Ruhsal Belirti Düzeyleri. İç Anadolu Tıp Dergisi. 1995; 5: 126-132.

– A Çayköylü, R_AŞKLN, İsmet Kırpınar, Rainiz Banoğlu: Nöroleptik İlaçların Antipsikotik Etkinliklerindeki Değişimin Zamanla İlişkisi. A.Ü.Tıp Bülteni. 1994; 26:437-447.

– M Soysal, R AŞKIN: Manik Epizod Tedavisinde Lityum’a Karşılık Karbamazepin. S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 1994; 10:391-394.

– R AŞKIN. Y. Ulamış, İ. İyigün, M. Yılmaz, O. Deniz: Majör Depresyonlu Ayaktan Hastalarda Amineptinin Trazodon Ve Plasebo İle Çift Kör Karşılaştırmalı Çalışması. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1991;23:517-526. 

– Zehra Akpınar,  Rüstem AŞKIN,  Nazmiye Kaya,  Süleyman İlhan:  Obsesif  Kompülsif Bozuklukta  Okülaomotor Performans.  S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. (Baskıya Kabul Edildi)

– İnel A, Taymur İ, Sari S, Güngör BB, Dağlı O, Aşkın R. A case of trombocytopenia and anemia due to use of valproic acid. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24 ( Ek 1):S250-S1

– Sari S, Güngörr B, Taymur İ, Burcu AN, Aşkın R (PP-240) Psychopharmacology Severe urinary retention associated with combined use of duloxetine and quetiapine in an elderly patient: a case report. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2013;23(Ek 1):S254

– Güngör BB, Almıla İkra AKGÜL, Ersin BUDAK, İbrahim TAYMUR, Rüstem AŞKIN, Asuman Ali.  Geç yaşta başlayan çalma ve biriktirme davranışı olan olgu . Anatolian Journal of Psychiatry 2015; 16:220-222

– Güngör BB, Akgül A, Budak E, Taymur İ, Aşkın R, Ali A. A case with a late-onset kleptomaniac and hoarding behavior Klinik Psikofarmakoloji Bülteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(Ek 1):S164

– Sari S, Taymur İ, Güngör B, Burcu AN, Aşkın R (PP-238) Mood disorders Psychotic depression associated with hyperthyroidism: report of two cases Klinik Psikofarmakoloji Bülteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2013;23(Ek 1):S253

– Taymur I, Sari S, Güngör B, İnel A, Dağlı O, Burcu AN, Aşkın R (PP-141) Psychopharmacology Interferon treatment leading to depression with psychosis: a case report Klinik Psikofarmakoloji Bülteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2013;23(Ek 1):S192-S3

– Zeynep Anil Sahin, Ahmet Inel, Ibrahim Taymur, Rustem Aşkın. Diarrhea due to clozapine treatment: a case report Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25 (Suppl. 1):S398

– AŞKIN R, Herken H, Derman H: Recurrent neuroleptic malignant syndrome: A case report. International Medical Journal 2000; 7:287-288.

– Rüstem AŞKIN,  Nazmiye Kaya:  Trazodona Bağlı Uzamış Penis Ereksiyonu.  İlaç ve Tedavi 1995;8:375-376.

– Rüstem AŞKIN,  Hasan Kahya,  Mustafa Yılmaz,  Ali Çayköylü,  Murat Kuloğlu:  EKT’ye çok iyi yanıt veren Nöroleptik Malign Sendrom Olgusu.  İçAnadolu Tıp Dergisi  1994;4:12-15.

– Rüstem AŞKIN,  Nazmiye Kaya, Betül Altuğ, Ali Çilli: Alkol Hallüsinozisi: 3 Olgu Sunumu.Yeni Tıp Dergisi  1994;11:59-62.

– Rüstem AŞKIN:  Sempatomimetik İlaca Bağlı Psikoz ve Depresyon Olguları.  İç Anadolu  Dergisi  1994;4:114-1165.

– Rüstem AŞKIN,  Rahim Kucur:  Mixt  Obsesif  Kompülsif Bozukluk Tourette  Sendromu  Olgusu.  S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 1993;9:413-416.

-Rüstem AŞKIN,  Rahim Kucur:  Mixt Obsesif Kompülsif Bozukluk Tourette Sendromu Olgusu. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 1993;9:413-416.(B-6).

– İbrahim İyigün,  Orhan Deniz,  Mehmet Yavuz,  Ömer Parlak,  Rüstem AŞKIN,  Yahya Ulamış:  Bir Olgu Nedeniyle Kortikal Körlük.  Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1991;23:511-516.

– İ. İyigün, O. Deniz, R. AŞKIN, Ö. Parlak, M. Yavuz, Y. Ulamış: Bir Olgu Nedeniyle Fahr Hastalığı. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1991; 23:501-505.

– İ. İyigün, M Yavuz, O. Deniz, Ö. Parlak, R. AŞKIN, Y. Ulamış  Streptokinaza Karşı Hipersensitivite Gösteren ve Nörolojik Bulguları Olan Bir Olgu. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1991;23:507-510.

    –.Rüstem AŞKIN,  Ali Çayköylü,  Sıtkı Karaca,  Murat Kuloğlu, Hasan Herken, Metin Turan. Klinik Depresyonu Alt tiplere Ayırma Çalışması. IV. Anadolu Psikiyatri Günleri, Sözel sunum, 1996.

-Rüstem AŞKIN,  Ali Çayköylü,  Sıtkı Karaca, Metin Turan,  Murat Kuloğlu, Hasan Herken: Depresyonlu Hastalarda  Sosyoemografik Özelliklerin Klinik Belirtiler ve Tedavi Yanıtı ile İlişkisi. IV. Anadolu Psikiyatri Günleri. Proğram ve Bildiri  Özetleri Kitabı, S.17.(C-6)

 Sıtkı Karaca,   Rüstem AŞKIN:  Depresyonla Başaçıkma Ölçeği Geçerlilik  ve Güvenirlik Çalışması. IV.  Anadolu Psikiyatri Günleri.  Proğram ve Bildiri Özetleri  Kitabı. S.18. (C-7).

– Orhan Demir,  Sıtkı Karaca,  Dilek Gidiş, Rüstem AŞKIN,  Nurhan İlhan:  Epilepsi ve  Migren Hastalarında Ruhsal Belirti  Düzeyleri.  IV. Anadolu Günleri. Proğram ve Bildiri Özetleri  Kitabı,  S.19.(C-8).

– Metin Turan,  Sıtkı Karaca , Hasan Herken,  Rüstem AŞKIN:  SÜTF  Psikiyatri Kliniğinde Yatan Şizofrenik Hastalarda  Pozitif Semptom Taraması. IV. Anadolu  Psikiyatri Günleri. Proğram Bildiri Özet Kitabı,  S.10(C-9).

– N Kaya, İ Özkan, R AŞKIN. 0 Böke: SÜTF Psikiyatri Kliniğinden İstenen Konsültasyonların Değerlendirilmesi. XXX. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Türk Psikiyatrisinin Güncel Sorunları Uydu Sempozyumu. 9-14 Eylül 1994, Kayseri-Nevşehir, Bilimsel çalışmalar kitabı s. 160-165.

– Rüstem AŞKIN,  Ali Çayköylü,  Murat Kuloğlu:  Medikal Durumlar ve Depresyon.  İç Anadolu Tıp Dergisi  1994;4:16-18.

– Rüstem AŞKIN,  Orhan Deniz,  Mehmet Yavuz,  İbrahim İyigün:  Psikotik Olmayan Halüsi-nasyonlar.  XXVI. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi,  6-9 Kasım 1991 Antalya, Proğram ve Bildiri Özetleri Kitabı,  S.204.

– Adil Zamani,  Rüstem AŞKIN,  Berna Gödeneli,  Bilal Ilısu,  Mecit Süerdem:  Tüberküloz  Hastalarında Ruhsal Durum.  Göğüs Hastalıkları Kongresi.  7-9 Nisan 1994,  Antalya.  Bildiri ve Vaka Özetleri Kitabı,  S.34.

– Nazmiye Kaya,  İshak Özkan,  Rüstem AŞKIN,  Ömer Böke:  SÜTF  Psikiyatri Kliniğinden istenen  Konsültasyonların Değerlendirilmesi.  XXX.  Ulusal Psikiyatri  Kongresi ve Türk Psikiyatrisinin Güncel Sorunları Uydu Sempezyumu.  9-14 Eylül 1994,  Kayseri-Nevşehir, Bildiri  Özetleri,  S.13.

– R AŞKIN. A Çayköylii, S Karaca, M Kuloğlu, H Herken, M Turan: Klinik depresyonu alttiplere ayırma çalışması. IV.Anadolu Psikiyatri Günleri. Konya, 1994; Bilimsel çalışmalar kitabı, S. 192-198.

– Rüstem AŞKIN,   Ramiz Banoğlu,  Ali Çayköylü,  Yahya Ulamış,  Esin Özatalay,  Talat Bayburtluoğlu:  Şizofrenide Prognostik İndikatörler.  XXVI.  Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi,  1-4 Kasım 1990,  Bilimsel Yayınlar Kitabı. S. 329-342.

– Ramiz Banoğlu,  Ali Çayköylü,  Rüstem AŞKIN,  Esin Özatalay,  Yahya Ualmış,  Talat  Bayburtluoğlu:  Nöroleptik Tedavide Direnç.  XXVI.  Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimle Kongresi,  1-4 Kasım 1990,  Bilimsel Yayınlar Kitabı.  S.547-464.

– Rüstem AŞKIN,   Ali Çayköylü,   Sıtkı Karaca,  Metin Turan ,  Murat Kuloğlu,  Hasan  Herken:  Depresyonlu Hastalarda Sosyodemografik Özelliklerin Klinik Belirtiler ve Tedavi Yanıtı ile İlişkisi. IV. Anadolu Psikiyatri Günleri. Proğram ve Bildiri Özetleri Kitabı, S.17.

– Sıtkı Karaca,  Rüstem AŞKIN:   Depresyonla başa çıkma Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması IV. Anadolu Psikiyatri Günleri.  Proğram ve Bildiri Özetleri Kitabı,  S.18.

– Orhan Demir,  Sıtkı Karaca,  Dilek Gidiş,  Rüstem Aşkın,  Nurhan İlhan:  Epilepsi ve  Migren Hastalarında Ruhsal Belirti Düzeyleri. IV.  Anadolu Psikiyatri Günleri Proğram ve Bildiri Özetleri Kitabı, S.19.

– Metin Turan,  Sıtkı Karaca,  Hasan Herken,  Rüstem AŞKIN,  SÜTF Psikiyatri Kliniğinde Yatan Şizofrenik  Hastalarda Pozitif Semptom Taraması.  IV. Anadolu Psikiyatri Günleri. Proğram Bildiri Özet Kitabı,  S.10.

– İbrahim Taymur, Ersin Budak, Rüstem Aşkın, Buket Belkız Güngör, Almıla İkra Akgül, Zeynep Anıl Şahin The relationship between internet addiction, psychopathology and selfesteem in university student 

– İbrahim Taymur, Evren Dilektaş, Ersin Budak, Buket Belkız Güngör, Murat Çaycı, Almıla İkra Akgül, Zeynep Anıl Şahin, Rüstem Aşkın The relationship between the symptoms of attention deficit and hyperactivity disorder in childhood and mood in patients applying for bariatric surgery

– İbrahim Taymur, Evren Dilektaş, Ersin Budak, Buket Belkız Güngör, Murat Çaycı, Almıla İkra Akgül, Zeynep Anıl Şahin, Rüstem Aşkın The relationship between the symptoms of attention deficit and hyperactivity disorder in childhood, general psychopathological features, and eating attitudes in patients applying for bariatric surgery

   – Rüstem AŞKIN,  Recep Akdağ:  Çocukların Akut ve Kronik Hastalığa Tepkileri.  Yeni Tıp Dergisi 1994;11:35-39.

-Rahim Kucur,  Rüstam AŞKIN,  AIDS  Hastarına Psikiyatrik Yaklaşım.  İçAnadolu Tıp Dergisi  1994;4:99-104.

– Rüstem AŞKIN,  Recep Akdağ,  Hasan Kahya: Çocukların Hastaneye Yatışa Hazırlanması ve  Tepkileri. Yeni Tıp Dergisi 1991;8:39-41.

– Rüstem AŞKIN,  Yaşlanma ve Sorunları:  Psikiyatrik Yaklaşım.  Yeni Tıp Dergisi.

– R. AŞKIN, H Polat, S. Karaca, H.  Herken, E. Doğan, M. Yeksan, S. Türk: Diyaliz Hastalarında Görülen Ruhsal Sorunlar. İç Anadolu Tıp Dergisi 1995; 5:61-64.

– R AŞKIN. A Altan, N Kaya, Y Aktitiz, R Kucur, S Şahin, M Yüncü: Yaşlılarda Uyku Bozuklukları. Türkiye Tıp Dergisi 1994,1:47-51.