SOSYAL KAYGI BOZUKLUĞU (SOSYAL FOBİ)

Utancın insan duygularının en gizlisi ve en yoğunu olduğu söylenebilir. Araştırmalar toplum önünde konuşmanın en büyük korkumuz olduğunu ortaya koymuştur.
Orta derecede bir sosyal kaygı, fertleri sosyal durumlara hazırlayıcı olacağı için yararlıdır. Sosyal kaygı bozukluğu, kronik bir bozukluktur, ortalama süre 20 yıla kadar çıkar.
Depresyon ve alkol bağımlılığından sonra üçüncü en yaygın ruhsal hastalıktır.
ABD’de yaşam boyu yaygınlığı erkeklerde %11, kadınlarda % 15.5 olarak bulunmuştur, ülkemizde de benzer oranlardan söz edilebilir.
Başlama yaşı ortalama l5’dir. 25 yaşından sonra başlama nadirdir ancak hekime başvurma yaşı 30’lu yaşlardır.
Başka anksiyete bozuklukları ile bir arada bulunması %36 gibi yüksek bir orandadır.

Daha Fazlasını Oku