RUHSAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Psikiyatrik görüşme, hastanın gelişimsel, sosyal ve güncel sorunlarının anlaşılması ve hasta hekim ilişkisinin kurulması açısından tedavinin en kritik yönüdür.
Hekimin kendini tanıtması, mahremiyete saygı, hasta veya yakınlarına yeterli ve anlaşılır bilgilendirme, danışan kişinin psikiyatriye yönelik önyargılarını ele almak, içten bir ilgiyle dinlemek, yeterli zaman ayrılması tedavide önemli unsurlardır. Görüşmenin içeriği yanı sıra saygılı ve ölçülü ancak hastanın kendisini rahat hissedeceği destekleyici ve yüreklendirici bir güven ortamı, soruların açık uçlu, yansız, yüksüz olması, hastanın yakınmalarını bizzat kendi ifadeleriyle not etmek, iş, evlilik, eğitim, kültürel durum, geçirilmiş ruhsal sorunlar ve ailesel hastalık öyküsü not edilmesi gereken temel bilgilerdir.
Ruhsal muayenede hastanın genel görünümü, konuşması, duygulanımı, bilişsel ve algısal değerlendirmesi, düşünce süreci ve içeriği, savunuculuğu, iç görüsü ve yargılaması, suisidalitesi ve fizik muayenesi ihmal edilmeyecek unsurlardır.

Daha Fazlasını Oku

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) başlıca üç belirti kümesine sahiptir:

•Travmayı yeniden yaşama,
•Kaçınma ve
•Aşırı uyarılmışlık.

Belirtiler hayatın hemen her yönünü etkiler.
Özgül bir etyolojik faktörü olan tek ruhsal hastalıktır: Travmatik olay.
Savaş, deprem ve sel felaketi, fizik ya da cinsel saldırı, cinayet, araç kazaları, toplama kampı ve işkence bu tür olaylara örnek oluşturur.

•Hastalıkta travma ile ilgili yaşantılar, hem anksiyete belirtileri ve hem de depresif belirtiler bulunur.

Daha Fazlasını Oku